Siirry sisältöön

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Kotihoidon esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Kotona asumista tukevat palvelut

Tukipalvelut on tarkoitettu edistämään vanhuksen päivittäistä selviytymistä kotona. Tukipalveluina tarjoamme ateria-, turva- ja kylvetyspalvelua. Tukipalvelujen tarpeen arvioi kotihoidon työntekijä. Palveluja myönnetään Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet -ohjeistuksen mukaisesti. Tukipalveluista peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut.

Ateriapalvelu

Ateriapalvelu on tarkoitettu asiakkaalle, joka ei itse tai läheisensä avustamana pysty valmistamaan ateriaa tai hankkimaan ruokaa kotiinsa. Kriteerinä voi olla myös ravitsemuksen tilan heikkous. Ateriapalvelut tuottaa Rautavaaran kunnan ruokapalvelu. Ateriakuljetukset kolmena päivänä viikossa, maanantaina, tiistaina ja perjantaina. Tarvittaessa myös kotihoito vie kotikäyntien yhteydessä. Aterioista ja kuljetuksesta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat maksut.

Kylvetyspalvelu

Kriteerinä palvelun saamiselle ovat peseytymistilojen puutteellisuus ja/tai henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen vaje. Palveluita voidaan tarjota joko kunnan tuottamana palveluna tai tukipalvelusetelillä yksityisen tuottamana palveluna.

Turvapalvelu

Turvapalvelua annetaan asiakkaalle, jolla on toimintakyvyn vajausta tai turvattomuutta. Asiakkaan tulee kyetä käyttämään turvalaitetta. Turvapuhelinrannekkeella asiakas voi hälyttää apua kotiin ympäri vuorokauden. Ne voidaan myöntää kunnan palveluna, mutta asiakas voi ostaa turvapalvelut myös suoraan yksityisiltä tuottajilta. Kunnan tuottamassa turvapalvelussa toimii ympärivuorokautinen hälytyspäivystys, ja hälytyksiin vastaa Rautavaaran kunnan kotihoito.

Saattoapu/kuljetuspalvelu

Ensisijaisesti saattoapu järjestetään omaisten, lähipiirin, vapaaehtoistyön tai tukipalvelusetelillä yksityisen turvin. Kotihoito avustaa tarvittaessa vapaaehtoisen saattajan tilaamisessa. Mikäli asiakkaan jatkohoidon kannalta on välttämätöntä, eikä em. saattoapua ole käytettävissä, hoitaa kotihoito asiakkaan lääkäriin saattamisen. Kotihoidon henkilöstö ei kuljeta asiakkaita omilla autoillaan. Saattoapua ja kuljetuspalveluja voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaisina kuljetuspalveluina. Kuljetuspalveluasioissa yhteydenotot kunnan sosiaalitoimistoon.

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Kotihoidon esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi