Siirry sisältöön

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Kotihoidon esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Tiimi Länsi
Sairaanhoitaja puh. 040 860 8258
Tiimi Itä
Sairaanhoitaja puh. 040 860 8259
Tiimi Pajarinne
Sairaanhoitaja puh. 040 860 8272

Sairaanhoitajat tavoitettavissa puhelimella klo 7 – 15.

Iäkkäiden palveluiden neuvontapuhelin
Arkisin klo 8 – 11
puh. 044 452 5706

Omavalvontasuunnitelma kotihoito 2022

Kotihoito

Kotihoito tarjoaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä auttaa asiakkaita selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan; asuminen, ruokailu, lääkitys, asioiminen ja kaikenlaiset perustoimintoihin liittyvät asiat. Rautavaaran kunnassa kotihoidon palvelut määritellään yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelman avulla, joka tehdään yhdessä asiakkaan, läheisten ja tarvittaessa muiden palvelujen tuottajien kanssa. Kotihoitoon Rautavaaralla kuuluvat kotisairaanhoito, kotipalvelu ja tukipalvelut. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Kotihoito on asiakaskeskeistä ja vastuullista toimintaa, joka perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Palvelua toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on asiakkaiden kotona selviytymisen tueksi annettavaa sairaanhoidollista apua. Hoito tapahtuu joko kotisairaanhoidon vastaanotolla tai asiakkaan kodissa. Hoito voi sisältää mm. lääkkeiden jakoa, voinnin seurantaa, verenpaineen mittausta, verikokeiden ottoa, haavahoitoa ja avustamista päivittäisissä toimissa sekä neuvontaa ja ohjausta. Säännöllisestä kotisairaanhoidosta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuukausimaksupäätös. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta peritään käyntimaksu. Vastaanotolla tapahtuva hoito on maksutonta.

Kotipalvelu

Kotisairaanhoidon kanssa tiiviissä yhteistyössä toimiva kotipalvelu antaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa ja auttaa asiakkaitaan selviytymään jokapäiväisistä toiminnoistaan kuten asumiseen, ruokailuun, lääkitykseen, asioimiseen sekä kaikenlaiseen perushoitoon liittyvissä asioissa. Kotipalvelua järjestetään viikon jokaisena päivänä klo 7– 21 välisenä aikana. Kotipalvelua täydentäviä tukimuotoja ovat asiointi-, ateria-, kylvetys-, saattaja- ja turvapalvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Siivous- ja pesulapalvelut asiakkaat voivat ostaa yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Tehostettu kotihoito

Tehostettu kotihoito on lyhytaikaista, ympärivuorokautista ja hoitosuunnitelman mukaista hoitoa asiakkaan kotona. Erona tavalliselle kotihoidolle on hoidon lyhytkestoisuus ja akuutti tarve. Tehostetulla kotihoidolla on mahdollista kotiutua mahdollisimman pian.

Yöhoito

Kotihoidon yöavun piiriin voidaan ottaa asiakas, jonka kotona selviytyminen sitä välttämättä edellyttää. Kotihoidon yöapua voidaan antaa tilapäisesti esim. sairaalasta kotiutumisen yhteydessä ja saattohoitotilanteessa tai pysyväisluonteisesti jatkuen, mikäli kotihoidon yöapu on se toiminto, jolla mahdollistetaan asiakkaan kotona asuminen vuorokauden eri aikoina. Yöhoidon tarve arvioidaan yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Kotihoitoon hakeutuminen

Kotihoitoa haetaan kirjallisesti kotihoidon palveluhakemuslomakkeella, ottamalla yhteyttä neuvontapuhelimeen, p. 044 452 5706 tai käymällä paikanpäällä. Hakemuksen perusteella tehdään kotikäynti, jossa arvioidaan hoidon tarve Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet – ohjeen perusteella. Kotihoidon myöntämisperusteet löydät täältä. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointi tehdään heti.

Vanhustyönjohtaja
Kaija Leskinen
puh. 040 860 8241
kaija.leskinen­@rautavaara.fi

Vastaava sairaanhoitaja
(Kotihoidon esimies)
Maarit Pitkänen
puh. 040 860 8286
maarit.pitkanen­@rautavaara.fi

Tiimi Länsi
Sairaanhoitaja puh. 040 860 8258
Tiimi Itä
Sairaanhoitaja puh. 040 860 8259
Tiimi Pajarinne
Sairaanhoitaja puh. 040 860 8272

Sairaanhoitajat tavoitettavissa puhelimella klo 7 – 15.

Iäkkäiden palveluiden neuvontapuhelin
Arkisin klo 8 – 11
puh. 044 452 5706

Omavalvontasuunnitelma kotihoito 2022