Siirry sisältöön
Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja | Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori
Marianne Korkalainen
puh. 040 860 8231
marianne.korkalainen@rautavaara.fi
Varhaiskasvatuksen opettaja
Outi Roininen
puh. 040 860 8143
outi.roininen­@rautavaara.fi

Maksuton varhaiskasvatus kaikille vuonna 2015 syntyneille lapsille 20 h/vko Rautavaaran päiväkodissa ja perhepäivähoidossa vuonna 2020–2021

Rautavaaran kunnassa välimatkat ovat pitkiä, koska päiväkoti- ja perhepäivähoitoa tarjotaan vain kyläalueella. Kunta on joutunut tekemään ostopalvelusopimuksia naapurikuntaan pitkien välimatkojen takia, mikä osin horjuttaa kunnan taloudellista tilannetta. Tavoitteena on lapsiperheiden sosioekonomisen aseman tukeminen sekä vanhempien työllistymisen edistäminen ja tukeminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän kolmannen kauden kokeilulla pyritään lisäämään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätään tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen.  Kokeilussa kehitetään myös 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa sekä eheää jatkumoa esiopetukseen. Tärkeänä kehittämiskohteena on myös varhaiskasvatuksen palveluohjaus.

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun tavoitteena on:

  • selvittää, miten maksuttomuus vaikuttaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen,
  • selvittää kokeilun vaikutusta perheen nuorempien lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteeseen
  • selvittää maksuttoman varhaiskasvatuksen kustannusvaikutuksia,
  • edistää vanhempien työllistymistä,
  • selvittää ja arvioida varhaiskasvatuksen ja nykyisen esiopetuksen toimintamalleja 5-vuotiaiden näkökulmasta ja pohtia pedagogisia ratkaisuja maksuttoman varhaiskasvatuksen tai mahdollisen kaksivuotisen esiopetuksen järjestämiseksi sekä
  • varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kehittäminen

Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun on vuonna 2020–2021. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 19 763,00 euroa, avustuksen määrä kattaa 79,23 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä.