Siirry sisältöön

KUURA-hanke

Kuura-hanke on kehittämishanke, jossa Rautavaaran kunta on mukana yhtenä osallisena. Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hankkeen virallinen nimi on ”Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hanke” ja sen toteuttamisaika on 1.3.2020 – 28.2.2023. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana vastaa hankkeen rahoituksen hankkimisesta yhteisvastuullisesti muiden osatoteuttajien kanssa. Rautavaaran kunta ei maksa osallistumismaksua hankkeeseen eikä kunnalle makseta osallistumisesta hankkeeseen.

KUURA-hankkeessa luodaan yhdessä kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli. Tavoitteena on kehittää työhön kytkeytyvän kuntoutuksen ja työn muokkauksen toimintamalli, kehittää kuntoutuksen, terveydenhuollon ja työterveyshuollon ammattilaisten ja työpaikkojen toimijoiden yhteistyötä sekä lisätä työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista työpaikoilla.

Rautavaaran kunnasta hankkeeseen osallistuvat pilottiyksiköt ovat hallintopalvelut, siivouspalvelut ja varhaiskasvatus. Hankkeen aikana esimiehet ja muut työkykyasioissa toimivat tahot pääsevät kehittämään sekä omaa osaamistaan että sähköistä työvälinettä, joka auttaa työntekijän työn muokkauksessa ja työkyvyn tukemisessa. Hankkeessa laadittu aineisto on hankkeen jälkeen vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Lue lisää