Siirry sisältöön

Koulutus palveluna

Rautavaaran kunta on mukana Koulutus palveluna Ylä-Savossa -hankkeessa, jota hallinnoi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on Kuntaliiton koordinoima verkostoprojekti , jossa on mukana useita kuntia.

Koulutus palveluna -verkostoprojekti (KOPA) on Kuntaliiton ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen välisillä yhteistyömuodoilla löytää uudenlaisia, toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata. Projektin tarkastelu painottuu perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen (lukio- ja ammatillinen koulutus) ja vapaaseen sivistystyöhön. Projekti toteutetaan vuosina 2020 – 2021.

KOPA:n tavoitteet:

  • Etsitään ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden varmistamiseksi eri puolilla maata
  • Ymmärretään koulutus palveluna, joka ei ole sidottu ainoastaan koulurakennuksiin
  • Vastataan työelämän osaamistarpeisiin joustavilla koulutusratkaisuilla ja yhteistyömuodoilla
  • Kehitetään taloudellisesti kestäviä koulutuksen järjestämismalleja
  • Tehdään ehdotuksia koulutusyhteistyön esteiden poistamiseksi

Pilottikohtainen vuosimaksu on yhteensä 5 000 e + alv ja hinta jakautuu pilottiryhmään osallistuvien kuntien ja koulutuksen järjestäjien kesken. Maksu jakautuu pilottiin mukaan lähteneiden kuntien kesken asukasluvun perusteella, joten kustannus Rautavaaralle on muutamia satoja euroa.