Siirry sisältöön

Rautavaaran keskusvaalilautakunta
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000

Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Hallintojohtaja Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen­@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Ehdokaslistojen yhdistelmä

Kuntavaalit 2021

Seuraavat kuntavaalit järjestetään vuonna 2021.  Rautavaaran kunnassa valitaan seuraavissa kuntavaaleissa 15 valtuutettua.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 (laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä 256/2021). Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on kaksi viikkoa ajalla 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.

Ehdokashakemusten jättöpäivä on 4.5.2021 ja ehdokasasettelu vahvistetaan 14.5.2021.

Tälle sivulle päivitämme ajankohtaiset kuntavaalijärjestelyitä koskevat tiedot Rautavaaralla, kuten tiedot kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä.

Äänestyspaikat Rautavaaralla kuntavaaleissa 2021

  • Yleinen ennakkoäänestyspaikka Rautavaaralla 26.5.–8.6.2021: Rautavaaran kunnantalon ala-aula (Koulutie 1).  Ennakkoäänestyspaikka on avoinna arkipäivisin klo 9.00-17.00 sekä viikonloppupäivisin (lauantait ja sunnuntait) klo 10.00-14.00.
  • Vaalilain 9 §:ssä tarkoittamana laitoksena, joka on ennakkoäänestyspaikka kuntavaaleissa 2021, toimii Päiväkeskus (Kotitie 4) vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
  • Vaalipäivän äänestyspaikka Rautavaaralla 13.6.2021: Rautavaaran kunnantalon valtuustosali (Koulutie 1). Vaalipäivän äänestyspaikka on avoinna klo 9-20.

Tälle sivulle päivitämme ajankohtaiset kuntavaalijärjestelyitä koskevat tiedot Rautavaaralla, kuten tiedot kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä.

Näin äänestät kuntavaaleissa. Kuntavaaleista lisätietoa löytyy täältä.

Kotiäänestys kuntavaaleissa 2021

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten on saatavissa kunnantalon neuvonnasta neuvonnan aukioloaikoina.

Se raja, milloin kotiäänestyksen järjestäminen voi tulla kysymykseen, on kohtuuttomien vaikeuksien aiheutuminen äänestäjälle. Tämän määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa

  • ne tosiasialliset edellytykset, joita äänestäjällä kussakin yksittäistapauksessa olisi äänestää varsinaisella äänestyspaikalla tai ennakkoäänestyspaikassa avustettuna
  • ne terveydelliset haitat, joita kodista poistuminen voisi äänestää mahdollisesti aiheuttaa
  • kuljetuksen vaatimat erityistoimenpiteet ja kustannukset

Kotiäänestyksen ajankohta on jonakin ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille ilmoitetaan äänestyksen ajankohta. Yksi vaalitoimitsija huolehtii yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta. Vaalitoimitsija varustautuu suoja- ja hygieniavarustein kotoäänestyksen suorittamista varten. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei saa olla ehdokas. Esimerkiksi puoliso tai muu lähiomainen voi olla tällaisena henkikönä.

Laitosäänestys kuntavaaleissa 2021

Rautavaaralla laitosäänestyspaikkana toimii Päiväkeskus (Kotitie 4). Vaalitoimikunnan päättämät äänestysajankohdat ilmoitetaan laitosäänestyspaikkaan ja päivitetään myös tälle sivuille.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Koronaohjeita äänestäjille

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Lisää ohjeita äänestämiseen löydät täältä: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

Rautavaaran keskusvaalilautakunta
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000

Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Hallintojohtaja Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen­@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Ehdokaslistojen yhdistelmä