Siirry sisältöön

Rautavaaran keskusvaalilautakunta
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Ehdokaslistojen yhdistelmä

Aluevaalit 2022

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään vuonna 2022.  Rautavaaran kunta kuuluu Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja sinne valitaan Pohjois-Savon alueella 69 valtuutettua alueen asukasluvun mukaisesti.

Aluevaalien vaalipiirinä on hyvinvointialue, eli ehdokkaat valitaan koko vaalipiirin alueelta, ei kuntakohtaisesti.

Vuoden 2022 aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on ajalla 12.1-18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Vuoden 2022 aluevaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.

Tälle sivulle päivitämme ajankohtaiset aluevaalijärjestelyitä koskevat tiedot Rautavaaralla, kuten tiedot kotiäänestyksestä ja laitosäänestyksestä.

Äänestyspaikat Rautavaaralla aluevaaleissa 2022

  • Yleinen ennakkoäänestyspaikka Rautavaaralla 12.1.–18.1.2022: Rautavaaran kunnantalon ala-aula (Koulutie 1).  Ennakkoäänestyspaikka on avoinna keskiviikko 12.1 – perjantai 14.1 klo 9.00-17.00. Lauantai 15.1 – sunnuntai 16.1 klo 10.00-14.00 sekä maanantai 17.1 – tiistai 18.1 klo 9.00-17.00.
  • Vaalilain 9 §:ssä tarkoittamana laitoksena, joka on ennakkoäänestyspaikka aluevaaleissa 2022, toimii Päiväkeskus (Kotitie 4) vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
  • Vaalipäivän äänestyspaikka Rautavaaralla 23.1.2022: Rautavaaran kunnantalon valtuustosali (Koulutie 1). Vaalipäivän äänestyspaikka on avoinna klo 9-20.

Kaikki Rautavaaralla äänestäneet saavat kahvilipukkeen, jolla saa kahvin ja pullan. Kahvilipuke käy seuraavissa paikoissa: Cafe Konkelo, Hotelli Ravintola Tiilikka, Rautavaaran Leipomo sekä Seo Rautavaara. Kahvilipukkeet ovat voimassa maanantaihin 24.1.2022 asti.

 

Kotiäänestys aluevaaleissa 2022

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 11.1.2022 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten on saatavissa kunnantalon neuvonnasta neuvonnan aukioloaikoina.

Se raja, milloin kotiäänestyksen järjestäminen voi tulla kysymykseen, on kohtuuttomien vaikeuksien aiheutuminen äänestäjälle. Tämän määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa

  • ne tosiasialliset edellytykset, joita äänestäjällä kussakin yksittäistapauksessa olisi äänestää varsinaisella äänestyspaikalla tai ennakkoäänestyspaikassa avustettuna
  • ne terveydelliset haitat, joita kodista poistuminen voisi äänestää mahdollisesti aiheuttaa
  • kuljetuksen vaatimat erityistoimenpiteet ja kustannukset

Kotiäänestyksen ajankohta on jonakin ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneille ilmoitetaan äänestyksen ajankohta. Yksi vaalitoimitsija huolehtii yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta. Vaalitoimitsija varustautuu suoja- ja hygieniavarustein kotoäänestyksen suorittamista varten. Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei saa olla ehdokas. Esimerkiksi puoliso tai muu lähiomainen voi olla tällaisena henkilönä.

Laitosäänestys aluevaaleissa 2022

Rautavaaralla laitosäänestyspaikkana toimii Päiväkeskus (Kotitie 4). Vaalitoimikunnan päättämät äänestysajankohdat ilmoitetaan laitosäänestyspaikkaan ja päivitetään myös tälle sivuille.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Koronaohjeita äänestäjille

  • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
  • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
  • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Mikäli olet koronaoireinen tai karanteenissa/eristyksessä ennakkoäänestysaikana odota oireiden poistumista ja äänestä varsinaisena vaalipäivänä. Mikäli sinulla on  varsinaisena vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet lääkärin määräämässä tai omaehtoisessa karanteenissa ja haluat äänestää soita asiasta Keskusvaalilautakunnalle puhelinnumeroon 040 860 8000.

Lisää ohjeita äänestämiseen löydät täältä: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille

Rautavaaran keskusvaalilautakunta
Koulutie 1, 73900 Rautavaara
puh. 040 860 8000

Hallintojohtaja
Jenna Ahonen
puh. 040 860 8100
jenna.ahonen@rautavaara.fi

Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen­@rautavaara.fi

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Ehdokaslistojen yhdistelmä