Siirry sisältöön
Vs. Hallintojohtaja
Petra Kajanus
puh. 040 860 8100
petra.kajanus@rautavaara.fi
Hallintosihteeri
Kaisu Heikkinen
puh. 040 860 8186
kaisu.heikkinen@rautavaara.fi

Vaalit

Europarlamenttivaaleista 2024 lisää nettisivuillamme kohdassa ”Vaalit 2024”.

Eduskuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, alue- ja kuntavaalit joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Vaalien aikatauluja: vuonna 2024 presidentinvaalit sekä europarlamenttivaalit ja vuonna 2025 alue- ja kuntavaalit.

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa.

Äänestäminen 

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Varsinaisena vaalipäivänä on äänestettävä omalla äänestyspaikalla.  

Rautavaaran kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalolla. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ilmoitetaan ennen ennakkoäänestystä. Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka Rautavaaralla sijaitsee kunnantalolla. Vaalipäivänä äänestäminen on mahdollista alkaen kello 9.00 jatkuen yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. 

Näin äänestät

  • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja (kuvallinen Kela-kortti).
  • Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ole henkilöllisyystodistusta, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan (enintään kuusi kuukautta vanha).
  • Ota selville ehdokkaasi numero ennen äänestystä. Numerot näkyvät myös äänestyskopista.
  • Mikäli et kykene itse tekemään äänestysmerkintää, saat avustusta ennakkoäänestyksessä vaalivirkailijalta ja vaalipäivänä vaalilautakunnan vaaliavustajalta. Voit halutessasi myös ottaa mukaasi oman avustajan. Avustaja ei saa olla ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

Äänestämisestä ennakkoon lisää täällä
Äänestämisestä vaalipäivänä lisää täällä

Kotiäänestys

Kotona voi äänestää henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on rajoittunut niin, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin nimetty vaalitoimitsija saapuu henkilön kotiin suorittamaan äänestyksen ennalta sovittuna ajankohtana.

Kotiäänestykseen on aina ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautuminen tehdään keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16.

Äänestämisestä kotona lisää täällä

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot) sekä rangaistuslaitokset.

Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Äänestämisestä laitoksessa lisää täällä