Siirry sisältöön

Palveluohjaus

Sosiaaliohjaaja neuvoo, tukee ja ohjaa vammaispalvelujen asiakasta. Sosiaaliohjaaja tekee yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen lähiverkoston kanssa palvelujen tarpeen arvioinnin palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi.  Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma vammaispalvelulain mukaisesti. Palvelusuunnitelmaa ei tehdä, jos kyseessä on tilapäinen neuvonta tai ohjaus tai sen laatiminen on ilmeisen tarpeetonta.