Siirry sisältöön

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Kuljetuspalvelulla turvataan vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset liikkumismahdollisuudet. Asiakas maksaa matkasta joukkoliikenne taksojen mukaisen omavastuuosuuden. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset. Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat ja lähikuntiin ulottuvat esimerkiksi työhön, opiskeluun, asioimiseen sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvät kuljetukset. Terveydenhuollon matkat eivät kuulu vaikeavammaisten kuljetuspalveluun.

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella.