Siirry sisältöön

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Toiminnot, joihin henkilökohtaista apua voidaan myöntää, ovat

  • päivittäiset toimet
  • työ ja opiskelu
  • harrastukset
  • yhteiskunnallinen osallistuminen ja
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä itse avun sisältö. Henkilökohtaista apua ei myönnetä, jos avuntarve johtuu pelkästään ikääntymiseen liittyvistä sairauksista tai toimintarajoitteista.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella.