Siirry sisältöön

Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää vaikeavammaiselle henkilölle, jonka vamma tai sairaus aiheuttaa pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia ja asunnon muutostyö on välttämätön hänen omatoimisen selviytymisensä kannalta. Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan välttämättömistä muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta kohtuulliset kustannukset.

Asiakas voi hakea avustusta ARAlta, jos hän ei ole oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin asunnon muutostöihin.

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita haetaan vammaispalveluhakemuksella.