Takaisin

Rautavaaralla kehitetään etäkuntouttavaa työtoimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa

Rautavaaralla otettiin ketterästi käyttöön uudet menetelmät, kun työttömille järjestettävä kuntouttava työtoiminta olisi muuten jäänyt tauolle kokonaan koronakriisin vuoksi. Etäkuntouttava työtoiminta käynnistyi toukokuun alussa ja siinä on mukana nyt 15 asiakasta.

Työkoordinaattori Tarja Selkimäki, erityisnuorisotyöntekijä Tarja Hartikainen sekä sosiaaliohjaajat Satu Korhonen ja Minna Väänänen rakensivat ripeästi ohjelman, jonka mukaisia tehtäviä toimintaan osallistuvat saavat. Omassa arjessa toteutettavat tehtävät tukevat mm. hyvinvointia, omien vahvuuksien tunnistamista ja arjenhallintaa. Yhteydenpito valmennettaviin asiakkaisiin tapahtuu puhelimen välityksellä. Käydään puhelinkeskusteluja, lähetellään viestejä ja kuvia tai otetaan ryhmäpuheluja WhatsApp –sovelluksen välityksellä.

Toimintaan osallistuvat ovat olleet innokkaita kehittämään sitä yhdessä ohjaajien kanssa. Palvelulla on suorastaan imua, sillä asiakkaat ovat alkaneet itse ottaa yhteyttä ja pyytää mukaan pääsyä. Korona-aika on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä ja yhteydenpitoa toisiin kaivataan.

Polkuja kohti työelämää

Etäkuntouttava työtoiminta syntyi vauhdilla käytännön tarpeeseen, koska huhtikuun alussa Rautavaaralla alkaneeseen MYÖ, TYÖ, HYÖ 2! – Osallisuudesta polkuja työelämään –hankkeeseen  sisältyy ryhmätoiminnan kehittäminen. Toiminnan oli alun perin tarkoitus tapahtua kasvokkain järjestettävänä, mutta nopea reagointi muuttuneeseen tilanteeseen johti uuteen toimintatapaan.

Hankkeessa mukana oleville työttömille työnhakijoille toteutetaan porrastettu ja yksilöllinen työllistymispolku, jonka avulla tavoitellaan reittiä kohti avoimia työmarkkinoita. Maaliskuulle 2023 kestävässä hankkeessa tiivistetään yhteistyötä entisestään yritysten kanssa. Uutena keinona Rautavaaran kunta on sitoutunut kehittämään mallin, jolla tuetaan rahallisesti yritystä palkkaamaan osatyökykyinen tai pitkään työttömänä ollut henkilö.  Myös kolmannen sektorin roolia työllistymisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä ja yhteisöllisyydessä vahvistetaan.
Kolme vuotta kestävän hankkeen rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta  ja kanavoituu ELY-keskuksen kautta. Hanketta hallinnoi Rautavaaran kunta.

Pitkäaikaistyöttömyys laskenut edelleen

Rautavaaralla on tehty menestyksekkäästi työtä työttömyyden kitkemiseksi myös parin edellisen vuoden aikana. Nykyistä hanketta edelsi kaksivuotinen hanke, jossa tavoitteellinen toiminta saatiin polkaistua tuloksellisesti käyntiin. Vuodesta 2017 pitkäaikaistyöttömyys on laskenut yli 50 prosenttia, ja hankkeen avulla pitkäaikaistyöttömien määrä on myös saatu vakiintumaan matalalle tasolle. Hiljattain ilmestynyt huhtikuun Pohjois-Savon työllisyyskatsaus osoittaa, että pitkäaikaistyöttömien määrä on Rautavaaralla edelleen vuoden takaisesta hieman laskenut vaikka koronakriisi on vaikuttanut työttömyyden merkittävään kasvuun niin Rautavaaralla kuin koko maassa.

Lisätietoja:
Työkoordinaattori
Tarja Selkimäki
puh. 040 860 8229
tarja.selkimaki@rautavaara.fi