Takaisin

Hakemukset kunnan vuokra-asuntoihin

Asunnontarvitsijoita muistutetaan huoneistovuokraushakemuksen uusimisesta, sillä aikaisemmin jätettyjen hakemusten voimassaoloaika päättyy 30.6.2017.  Hakemukset tulee uusia 7.7.2017 mennessä.  Mikäli huoneistohakemusta ei ole uusittu mainittuun päivään mennessä, hakemus poistetaan hakijoiden joukosta ja arkistoidaan.

Hakemusta uusittaessa tulee ilmoittaa muuttuneet palkka- ym. tiedot.

Uudistetut hakemukset ovat voimassa 31.12.2017 saakka.

Hakemus tehdään huoneistohakemuslomakkeella nro 34 ja siihen tulee liittää takasivulla mainitut liiteasiakirjat.

Hakemuksia ja ohjeita saa kunnanviraston teknisestä toimistosta.

Huolellisesti täytetty ja kaikki vaadittavat liitteet sisältävä hakemus helpottaa ja nopeuttaa vapautuvien asuntojen edelleen vuokraamista.

 

TEKNINEN OSASTO