Tekniset palvelut tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan, pelastustoimen ja ympäristönkäytön peruspalveluita. Toiminnalla turvataan asukkaille hyvät ja viihtyisät asumisolot ja kohtuulliset asumismenot kunnan omistamissa vuokrataloissa.

Yritys- ja työpaikkakiinteistöt ylläpidetään käyttäjien yhteistyöllä riittävän hyvässä toimintakunnossa. Pelastustoimen toimintavalmiustaso ylläpidetään. Ympäristön käytössä lainsäädännön vaatimukset täytetään ja varataan suotuisat edellytykset työpaikkojen ja asumisen kehittämiselle.