KUNNANHALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Kunnanhallitus johtaa ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat sekä panee ne täytäntöön. Kunnanhallitus valvoo kunnan muita toimielimiä ja viranhaltijoita ja käyttää tarvittaessa otto-oikeuttaan asioiden käsittelyssä.

Kunnanhallitus valitsee edustajat eri yhteisöihin ja antaa edustajilleen ohjeita.

Kunnanhallitus allekirjoittaa kunnan tilinpäätöksen ja antaa toimintakertomuksen sekä saattaa ne tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan kautta valtuuston hyväksyttäväksi.

 

KUNNANHALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET 2015 - 2016

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Matti Ahonen pj. (KESK) Rauno Ovaskainen (KESK)
Arto Hakkarainen 1. vpj. (VAS) Heikki Koskelo (VAS)
Kirsi Kokkonen 2. vpj. (PS) Liisa Saarelainen (sit.)
Jorma Korhonen (KESK) Simo Paaso (KESK)
Rauha Partanen (VAS) Elina Korhonen (VAS)
Mika Mustonen (SDP) Aki Karmitsa (SDP)
Marita Riekkinen (KESK) Lilja Korhonen (KESK)

 

Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuu myös valtuuston puheenjohtajisto, kunnanjohtaja esittelijänä.

 

Yhteystiedot