Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta 2017. Äänestyksessä noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää äänestysaluejakoa ja äänestys tapahtuu jäljempänä mainitulla kunnanhallituksen määräämällä äänestyspaikalla. Äänestyspaikalla vaalihuoneisto on avoinna vaalipäivänä klo 9.00 – 20.00.

ÄÄNESTYSALUE                                               ÄÄNESTYSPAIKKA

Rautavaaran äänestysalue                                 Kunnantalon valtuustosali, Koulutie 1

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.).

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANTALOLLA

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 29.3. – 4.4.2017 Rautavaaran kunnantalon ala-aulassa osoitteessa Koulutie 1. Kunnantalo on avoinna seuraavasti:

maanantai – perjantai klo 8.00 – 18.00

Kunnantalo on avoinna ennakkoäänestämistä varten myös

lauantaina 1.4. ja sunnuntaina 2.4.2017 klo 10.00 – 15.00

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tms.).

KOTIÄÄNESTYS 29.3 – 4.4.2017

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten on saatavissa kunnantalolta vaihteenhoitajalta.

Rautavaaran keskusvaalilautakunnan osoite on:

Koulutie 1, 73900 Rautavaara ja puhelin 040 860 8000.

Rautavaaralla 26.1.2017

RAUTAVAARAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA